Лист голови Наукового комітету

Шановні пані та панове! Шановні колеги!
Від імені Наукового комітету ХІІ Гамовської конференції звертаюся до всіх професійних астрономів, астрофізиків і космологів прийняти активну участь у її роботі. Проведення цієї конференції в часи російської навали має стати нашим проявом єдності і демонстрацією незламності нашого духу. Я віддаю належне нашим одеським колегам, що в ці складні часи не порушується традиція щорічного проведення Гамовських конференцій в місті Одеса. Після роздумів і дискусій була вибрана дистанційна форма роботи. Особливості і недоліки цього ви знаєте. По інформації на цей час Пленарне засідання може бути цікавим і насиченим. Можливість прийняти участь у роботі он-лайн привела до ефекту, що багато закордонних вчених відгукнулися на наш заклик до участі у конференції Але побачимо, чи будуть реалізовані ці наміри.
Я звертаюся до всіх з проханням запросити до участі якомога більше наших колег і, особливо, молодих науковців. Це буде підтвердженням, що ми не перестаємо працювати для України і світової наукової спільноти. Професійні наші здобутки є кращим доказом нашої любові до Вітчизни і допомагатимуть нашій перемозі. Треба якомога швидше зареєструватися, прислати назви і тези доповідей, щоб підготувати Програму.
Остання дискусія щодо організаційних особливостей конференції є свідоцтвом зацікавленості знаних науковців у її успіху. Маю відмітити, що проблеми робочої мови насправді не існує. З перших часів роботи над організацією конференції вирішено використовувати дві мови – англійську і українську. Тим більше, що є вимоги закону. Як на мене, то пленарні доповіді мають бути на англійській, бо в Інтернеті не всі слухачі можуть бути україномовними. Звертаю увагу, що з Росії учасники не запрошуються.
Бажаю вам успіхів і мужності.
До зустрічі на відкритті ХІІ Гамовської конференції.

В .Шульга,
голова Наукового комітету.

Dear ladies and gentlemen, Dear colleagues,
On behalf of the Scientific Committee of the 22nd Gamov Conference, I appeal to all professional astronomers, astrophysicists and cosmologists to take an active part in its work. The conference should be our manifestation of unity and a demonstration of the strength of Ukrainian character at the time of the Russian invasion. I pay tribute to our Odesa colleagues the tradition of holding annual Gamovsky Conferences in the city of Odesa is not broken in this terrible time. After discussions, online work was selected. You know the features and disadvantages of remote communication. According to information at this time, the Plenary session can be interesting and rich. The opportunity to take part in the work online had the effect that many foreign scientists responded to our call to participate in the conference. But we will see if these intentions will be realized.

I appeal to everyone to invite as many of our colleagues as possible to participate, and especially young scientists. This will be a confirmation that we have not stopped our professional activity. Our scientific results are the best proof of our love for the Fatherland and help for our victory. It is necessary to register as soon as possible, send the titles and abstracts of the reports in order to prepare the Program.
The latest open discussion on the organizational features of the conference is evidence of the interest of well-known scientists in its success. I must note that the problem of the language does not really exist. From the first days of work on the organization of the conference, it was decided to use two languages, English and Ukrainian. Especially since there are requirements of the law. In my opinion, plenary reports should be in English, because not all listeners on the Internet can be Ukrainian speakers. Please note that participants from Russia are not invited.
I wish you success and courage.
Hope to see you at the Opening ceremony of the 22nd Gamov Conference.

Valerii Shulga,
Scientific committee chairman