22th Gamow Conference – School – 2022

XXII Gamow International Astronomical Conference in Odessa:

“Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology”

22-26 August, 2022, Odesa, Ukraine

The XXIInd Gamow International Astronomical Conference is devoted to:

  • the 115-th anniversary of prof. V.P. Tsesevich (Director of the Astronomical Observatory of Odessa I.I. Mechnikov State University in 1944 – 1983 years);
  • the 90th anniversary of the registration by K. Jansky of cosmic radio emission and of the beginning of radio astronomy era;
  • 100-th anniversary of the A.A. Friedmann’s model of the nonstationary Universe;
  • 30-th anniversary of the Odessa Astronomical Society.

George Gamow

Files for download:

Conference video overview can be found here.

XXII Гамовська конференція присвячена:

  • 115-річчю від дня народження проф. В.П. Цесевича (директора астрономічної обсерваторії Одеського державного університету імені І.І. Мечникова в 1944 – 1983 рр.);
  • 90-річчю реєстрації К. Янським космічного радіовипромінювання та початку ери радіоастрономії;
  • 100-річчю моделі нестаціонарного Всесвіту О.О. Фрідмана;
  • 30-річчю Одеського Астрономічного Товариства.

Основні наукові теми:
космологія, гравітація, астрофізика елементарних частинок, фізика високих енергій, астрофізика, астрофізика плазми, радіоастрономія, сонячна активність і сонячно-земні зв’язки, Сонячна система, астробіологія.

Перше оголошення з реєстраційною формою можна завантажити тут.
Важливо: Лист голови Наукового комітету конференції тут.

Gamow-2021a
XXI-th conference group photo, Odessa, 2021.

Contact us if you have any questions.