XXIII Gamow International Astronomical Conference

“Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, Astroparticle Physics, Radioastronomy, Astrobiology and Genetics”

21-25 August, 2023, Odesa, Ukraine

The XXIIIrd Gamow International Astronomical Conference is devoted to:

  • the 155th anniversary of Prof. K.D. Pokrovsky (Director of the Astronomical Observatory of Odessa I.I. Mechnikov State University from 1934 to 1944);
  • the 380th anniversary of Isaak Newton;
  • the 550th anniversary of Nicolaus Copernicus;
  • the memory of Academician V.M. Shulga, the chair of SOC of the Gamow conferences from 2012 to 2022.

George Gamow

Files for download:

  • The first announcement is available here.

Conference video overview can be found here.

XXIII Гамовська конференція присвячена:

  • 155-річчю від дня народження проф. К.Д. Покровського (директора астрономічної обсерваторії Одеського державного університету імені І.І. Мечникова в 1934 – 1944 рр.);
  • 380-річчю Ісаака Ньютона;
  • 550-річчю Миколи Коперніка;
  • пам’яті академіка В.М. Шульги, голови оргкомітету конференції з 2012 по 2022 рр..

Основні наукові теми:
космологія, гравітація, астрофізика елементарних частинок, фізика високих енергій, астрофізика, астрофізика плазми, радіоастрономія, сонячна активність і сонячно-земні зв’язки, Сонячна система, астробіологія, генетика.

Перше оголошення з реєстраційною формою можна завантажити тут.

Gamow-2021a
XXI-th conference group photo, Odessa, 2021.

Contact us if you have any questions.