Participants

Sort by:
First NameLast NameInstitutionSection
Eugene Bronza Kharkiv National University of Radio Electronics 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Valerii Korshunov Odessa National University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Seyed Ali Hashemi IAUN
Yana Shliakhetska MAO NAS Ukraine 5. Solar system
Egor Steklov International Academy of Personnel Management 6. Astrobiology
Yurii Pryimachov V. N. Karazin Kharkiv National University
Dmytro Tvardovskyi Odessa National I.I. Mechnikov University 2. Astrophysics; astroinformatics
Daniella Glezina V.N. Karazin Kharkiv National University 4. Solar activity and astrobiology
Kseniia Kolomiiets Kharkiv National University of Radio Electronics 2. Astrophysics; astroinformatics
Maksym Vasylenko MAO NAS of UKraine 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Alexander Zhuk Istanbul Technical University and Odessa National University 0. Plenary session
Ivan Andronov Odessa National Maritime University 0. Plenary session
Arthur Chernin Sternberg Astronomical Institute 0. Plenary session
TAMARA MISHENINA Astronomical Observatory Odessa National University 2. Astrophysics
Anatoliy Vidmachenko MAO NASU 5. Solar system
Massimo Capaccioli University of Naples 0. Plenary session
Bohdan Novosyadlyj Ivan Franko National University of Lviv 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Mykhailo Orlyuk Institute of Geophysics NAS of Ukraine 4. Solar activity and astrobiology
Anatoliy Vidmachenko MAO NAS Ukraine 6. Astrobiology
Vsevolod Lozitsky Taras Shevchenko National University of Kyiv 4. Solar activity
Nataliia Shchukina Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences 0. Plenary session
Roman Kostyk Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences 4. Solar activity and astrobiology
Nataliia Shchukina Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences 0. Plenary session
Felix Aharonian DIAS/MPIK 0. Plenary session
Valentin Gladush Oles Honchar Dnipro National University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Valery Zhdanov Taras Shevchenko National University of Kyiv 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Myroslav Stodilka Ivan Franko national university of Lviv 4. Solar activity and astrobiology
Andrii Turinov Oles Honchar Dnipro National University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Gennady Bisnovatyi-Kogan Space Research Institute RAS
Dorota Rosinska University of Warsaw 0. Plenary session
Alexander Pankov GSTU, Gomel & JINR, Dubna & ICTP, Trieste 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Dmitrij Nagirner Sankt-Petersburg State University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Laszlo Jenkovszky Bogolyubov ITP
Leonty Miroshnichenko IZMIRAN, SINP 4. Solar activity
leonid marochnik UMD 0. Plenary session
Elena Panko Odessa I.I.Mechnikov National University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Anastasiia Navalikhina National Universiry of Kyiv-Mohyla Academy 7. The Importance of G. Gamow\'s ideas for biology of the 21st century
Alice Horbachova Odesa National I.I. Mechnikov University 5. Solar system and space environment
Faisal Maqsood Student
Alona Mozgova Kyiv National University 5. Solar system and space environment
Sergei Drozdov LPI 3. Radioastronomy
Isaeva Elena Institute of Radio astronomy of NAS of Ukraine, URAN-4 observatory 4. Solar activity
Marcis Bleiders Ventspils International Radio Astronomy Center 3. Radioastronomy
Yulia Andrienko Taras Shevchenko National University of Kyiv
Anton Rudakovskyi Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Aizhan Kuratova Al-Farabi Kazakh National University 2. Astrophysics; astroinformatics
Anna Velichko V. N. Karazin Kharkiv national university 2. Astrophysics; astroinformatics
Artis Aberfelds Ventspils International Radio Astronomy Centre 3. Radioastronomy
Tetiana Hromakina Institute of astronomy, V. N. Karazin Kharkiv National University 5. Solar system and space environment
Ekaterina Postnikova Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences 2. Astrophysics; astroinformatics
Oleksandra Lukina Astronomical Observatory of Taras Shevchenko National University of Kyiv 5. Solar system and space environment
Iryna Kyrychenko Kharkiv National University of Radio Electronics 5. Solar system and space environment
Oleksandr Stashko Taras Shevchenko National University of Kyiv 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Liubov Sobitniak Observatory “URAN-4”, Institute of Radio Astronomy, National Academy of Sciences of Ukraine 3. Radioastronomy
Vitalii Kriuchkovskyi RI Mykolaiv Astronomical Observatory 5. Solar system and space environment
artem gorbunov ONU named after mechnikov 3. Radioastronomy
Natalija Vasilenko IRA NASU 3. Radioastronomy
Viktor Baranenko Institute for Single Crystals
Viktor Zabolitnii Odessa National I.I.Mechnikov University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Gennadiy Podgorny RI NASU 3. Radioastronomy
Sergii Shevchenko Schmalhausen Institute of Zoology, NAS
Oleg Marshal Krasyliv Regional House of Creativity of Children and Youth
Alvina Burgazli Odesa National University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Denys Savchenko Bogolyubov Institute for Theoretical Physics 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Yuliia Kalinina Taras Shevchenko National University of Kyiv 2. Astrophysics
Vitaliy Andruk MAO NASU 2. Astrophysics; astroinformatics
Svetlana Lukashevich Gomel State University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Dmitriy Miniaylo UKRGAZBUDPROEKT Ltd 5. Solar system
Stefan Tiron Academy of Sciences 7. Attached section “Planetarium of Ukraine”
Yuliana Kuznyetsova Main astronomical observatory of NAS of Ukraine 5. Solar system and space environment
Dmytro Kozhukhov National Space Facilities Control and Test Center 5. Solar system and space environment
Oleh Piskun National Space Facilities Control And Test Center 5. Solar system and space environment
Svetlana Kashuba ОНУ им. И. И. Мечникова НИИ Астрономическая обсерватория 2. Astrophysics; astroinformatics
Semen Moskalenko NATIONAL SPACE FACILITIES CONTROL AND TEST CENTER 5. Solar system and space environment
Serhii Lavreniuk NATIONAL SPACE FACILITIES CONTROL AND TEST CENTER
Arturs Orbidans Engineering Research Institute Ventspils International Radio Astronomy Centre (ERI VIRAC) of Ventspils University of Applied Sciences (VUAS) 3. Radioastronomy
Olena Yizhakevych MAO NASU 2. Astrophysics; astroinformatics
George Riazantsev Lomonosov Moscow State University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Vitaliy Andruk MAO NASU 2. Astrophysics
Natalia Adarma Odessa I.I.Mechnikov National University 6. Astrobiology
Vladislavs Bezrukovs Ventspils University of Applied Sciences
Sergii Vavilov Kyiv Dep SDO Yuzhnoye, MAO NAS of Ukraine
Svetlana Panishko Kharkov Institute of Radio Astronomy of NASU 3. Radioastronomy
Mykyta Dmytriiev Oles Honchar Dnipro National University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Shatokhina Svitlana MAO NASU 2. Astrophysics; astroinformatics
Valery Galanin IRA NASU 3. Radioastronomy
Pavlo Minaiev Oles Honchar Dnipro National University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Mykola Kulichenko RI "Mykolaiv astronomical observatory" 5. Solar system and space environment
Kateryna Andrych Odessa National University 2. Astrophysics; astroinformatics
Volodymyr Komendant Odessa “URAN-4” observatory of Radio astronomical Institute NAS OF UKRAINE 4. Solar activity and astrobiology
Albert Kotvytskiy V. N. Karazin Kharkiv National University 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Alexey Sergeyev Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Svitlana Kolomiyets Kharkiv National University of Radio Electronics
Ivan Siutsou ICRANet-Minsk, Institute of Physics, NAS 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Korostelov Yevhen Ukrainian State University of Railway Transport 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Semen Bronza Ukrainian State University of Railway Transport 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Oleg Osmayev Ukrainian State University of Railway Transport 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Oleksandr Antyufeyev Engineering Research Institute “Ventspils International Radio Astronomy Centre” of Ventspils University of Applied Sciences, Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine 3. Radioastronomy
Yuriy Kulinich Ivan Franko National University of Lviv 1. Cosmology; gravitation; astroparticle physics; high energy physics
Boian Kirov Bulgarian Academy of Sciences 5. Solar system and space environment